देशभित्र रहेका युवा जनशक्तिहरूलाई सीपयुक्त तालिम प्रदान गरी उत्पादन तथा रोजगारीमा जोड्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् र अन्य तालिम प्रदाय सस्थाहरुबाट विभिन्न विधाहरूमा निशूल्करुपमा सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिदै आएको छ।तालिम सञ्चालन गर्दा युवाहरुको रुचि, ईच्छा शक्ति, क्षमता, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधन र श्रम बजारको मागलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।तालिममा सहभागीभै तालिम अवधिका सीकेका ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई आफ्नो पेशा र व्यावसायमा लगाउने तिव्र ईच्छाशक्ति भएका युवाहरुले यस प्रदेश भित्र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयरविद्यालयरसंस्थाहरुमा सम्पर्क गरी तालिम लिने र तालिम पश्चात रोजगार वा स्वरोजगार हुने कार्यमा सहभागि हुन सवैमा अनुरोध गरिन्छ।

साथै परिषद् प्रदेश कार्यालयबाट प्रदेश भित्र रहेका स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य संघ का साथै विभिन्न गैह्रर सरकारी संघहरुसँग लागत साझेदारीका आधारमा तालिम सञ्चालन गरिदै आएको आगामी दिनहरुमा समेत दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नाका लागि थप समन्वय सहकार्यका लागि विशेष अनुरोध समेत गरिन्छ ।
थप जानकारीको लागि परिषद्कोwebsite ctevtgandaki.org.np वा प्रदेश भित्र प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षालयरविद्यालयरसंस्थाहरूमा सम्पर्क गर्नुहुन समेत अनुरोध छ ।

धन्यवाद